Σύστημα υψηλών θερμοκρασιών διαιρούμενου τύπου

ALTHERMA HT
Τι είναι;

Το σύστημα αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών DAIKIN ALTHERMA, αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική μονάδα συνδεδεμένες μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις, όπως σε ένα οικιακό κλιματιστικό split. Έχει δυνατότητα νερού προσαγωγής έως 80°C για εφαρμογές αποκλειστικά θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Αντικαθιστώντας την ήδη υπάρχουσα πηγή θέρμανσης (π.χ. λέβητας πετρελαίου) με το σύστημα Altherma, δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση των σωμάτων καθώς και των σωληνώσεων. Μόνο σε περιπτώσεις παλαιών οικοδομών/διαμερισμάτων όπου δεν υπάρχει υδραυλικός συλλέκτης απαιτείται η ένωση των υπαρχόντων σωμάτων, είτε σε σειρά, είτε παράλληλα.ALTHERMA HT
Πώς λειτουργεί;

Όπως φαίνεται και στο διπλανό σχεδιάγραμμα, το σύστημα απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα προκειμένου να την αποδώσει στο νερό (εναλλάκτης 3) το οποίο κυκλοφορεί στα θερμαντικά σώματα της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Η λογική επίτευξης του παραπάνω στόχου είναι παρόμοια με αυτή ένος οικιακού κλιματιστικού μόνο που στην προκειμένη περίπτωση έχουμε διβάθμιο (cascade) σύστημα με 2 συμπιεστές και 2 εναλλάκττες στην εξωτερική και εσωτερική μονάδα αντίστοιχα (εναλλάκτες 1 & 2). Οι συμπιεστές της αντλίας θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, την οποία και αποδίδουν στο τριπλάσιο σε θερμότητα, ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες των -25°C. Παράλληλα η τεχνολογία INVERTER εγγυάται την μέγιστη εξοικονόμιση ενέργειας και ταυτόχρονα τις βέλτιστες συνθήκες εσωτερικής άνεσης.

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα DAIKIN Altherma αποτελείται από δύο μονάδες οι οποίες πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις. Στη συνέχεια η εσωτερική μονάδα συνδέεται υδραυλικά με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης. Αξίζει να συμειωθεί πως δεν απαιτείται η επιπλέον προμήθεια κυκλοφορητή ή/και δοχείου διαστολής, καθώς συμπεριλαμβάνονται είδη στο σύστημα. Η "εσωτερική" μονάδα μπορεί να τοποθέτηθει τόσο εσωτερικά (π.χ. λεβητοστάσιο) όσο και εξωτερικά (π.χ. μπαλκόνι), αρκεί να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τις καιρικές συνθήκες (βροχή κλπ). Τέλος, η εξωτερική μονάδα θα πρέπει αναγκααστικά να τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο, ώστε να μπορεί να αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον. Ο υψηλός βαθμός στεγανότητάς της την προστατεύει απο οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

ERSQ
Εξωτερική μονάδα


ERSQ
EKHBRD
Εσωτερική μονάδαΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

technical data

technical data


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μάζι μαςΧρήσιμοι σύνδεσμοι :


Κατάλογος προϊόντος (pdf)Κατάλογος προϊόντος (pdf )
Τεχνικά δεδομένα (pdf)
Τεχνικά δεδομένα (pdf )
Εφαρμογές DAIKIN Altherma
Επιλεγμένες εφαρμογές
με DAIKIN Altherma
(Φωτογραφίες)